(Extra) aflossen bij Impact Hypotheken

Klanten met een Impact Hypotheek mogen per jaar 25% van het oorspronkelijke hypotheekbedrag vergoedingsvrij aflossen, als dat maar uit eigen middelen gebeurt. Als ze daardoor in een lagere risicoklasse terechtkomen, past Impact Hypotheken het rentetarief automatisch aan. Lees hieronder meer over onze aflosmogelijkheden.

Hypotheek aflossen

Tijdens de looptijd van de hypotheek kan uw klant ervoor kiezen om een gedeelte van de hypotheek af te lossen of om de hypotheek helemaal af te lossen. Het is mogelijk dat hier extra kosten aan verbonden zijn.

Wil uw klant de hypotheek aflossen omdat hij of zij wil oversluiten of omdat hij of zij de woning gaat verkopen? Dan moet uw klant contact opnemen met de notaris.

Zonder kosten

Als uw klant kosteloos extra wil aflossen, mag hij of zij per kalenderjaar 25% van de oorspronkelijke hoofdsom per leningdeel van de hypotheek aflossen, als dit uit eigen middelen is. Als hij of zij extra aflost, moet dat voor minimaal €500,- zijn.

Extra kosten

Uw klant betaalt wel kosten als:

  • Hij of zij per kalenderjaar meer dan 25% van de lening eerder aflost;
  • Het rentepercentage dat hij of zij betaalt op het moment van aflossen hoger is dan het rentepercentage voor een vergelijkbare lening van Impact Hypotheken;
  • Eén van de beschreven situaties in onze Algemene Voorwaarden niet van toepassing is.