Een woning verduurzamen met ons Verduurzamingsdepot

Steeds meer huiseigenaren vinden het belangrijk om de woning energiezuiniger te maken. Dat scheelt niet alleen in energiekosten, maar is ook beter voor het milieu. Uw klanten kunnen hun bestaande woning verduurzamen met een Verduurzamingsdepot van Impact Hypotheken. Hieronder leggen we uit wat dit is en hoe u een Impact Hypotheek kunt aanvragen.

 

Wat is een Verduurzamingsdepot?

Met het Verduurzamingsdepot bedoelen we dat deel van het bouwdepot waarin bedragen zijn opgenomen die klanten gebruiken voor het verduurzamen van de woning. Het gaat dan om Energiebesparende voorzieningen, het Energiebespaarbudget of een combinatie van beide en maakt als aparte categorie onderdeel uit van het reguliere bouwdepot. Een Verduurzamingsdepot kent dezelfde voorwaarden als een bouwdepot.

Bij een woning met huidig energielabel B t/m G is een Verduurzamingsdepot met een bedrag aan Energiebesparende voorzieningen of Energiebespaarbudget verplicht. Dit Verduurzamingsdepot is namelijk nodig voor het realiseren van de beoogde energielabelverbetering van de woning.

Energielabelverbetering

Impact Hypotheken financiert ook woningen met energielabel B t/m G, als deze met 1 (bij huidig energielabel B), 2 (bij labels C-E) of 3 (bij labels F+G) energielabels worden verbeterd met een Verduurzamingsdepot. In deze tabel hebben we aangegeven wat we van uw klanten verwachten.

Het energiezuiniger maken van de woning zorgt ervoor dat uw klant minder energie verbruikt, daardoor een lagere energierekening heeft en comfortabeler woont. Maar daar bovenop beloont Impact Hypotheken uw klant wanneer de benodigde energielabelverbetering heeft plaatsgevonden door middel van een Duurzaamheidskorting.

Energiebesparende voorzieningen

Maar welke werkzaamheden vallen nu precies onder Energiebesparende voorzieningen – EBV – of Energiebesparende maatregelen? De overheid heeft onderstaande maatregelen aangemerkt als energiebesparende voorzieningen. Impact Hypotheken accepteert dan ook de volgende maatregelen:

 • gevelisolatie
 • dakisolatie
 • vloerisolatie
 • leidingisolatie
 • hoog rendement beglazing (ten minste HR ++)
 • energiezuinige deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen indien deze voorzieningen worden getroffen in combinatie met hoog rendement beglazing (ten minste HR ++)
 • douche-warmteterugwinningsysteem
 • energiezuinig ventilatiesysteem indien deze voorziening wordt getroffen in combinatie met andere energiebesparende voorzieningen
 • warmtepompen
 • zonnepanelen
 • of een combinatie van de genoemde voorzieningen.

Energielabel indicatie

Om erachter te komen of de verduurzamingswensen van uw klant financieel haalbaar en wenselijk zijn, kunt u de Samen-portal van De Energiebespaarders raadplegen. U kunt deze samen invullen, u kunt voor- of achteraf een link sturen naar uw klant of u vult deze online tool voor uw klant in. Kies in de Bespaarcheck vervolgens voor hypotheekverstrekker Impact Hypotheken. Nadat u maximaal 12 vragen hebt beantwoord, ontvangt u een Energielabel indicatie, speciaal voor het aanvragen van een Impact Hypotheek. Bewaar deze indicatie goed; u moet dit uploaden tijdens het aanvraagproces.

In alle gevallen gaat het om een indicatie; de Bespaarcheck houdt geen rekening met al uitgevoerde energiebesparende maatregelen, verbouwingen of specifieke woningkenmerken. Deze tool kan daarom niet garanderen dat uw klant met de voorgestelde maatregelen het beoogde energielabel bereikt. Een Energielabel indicatie is alleen geschikt voor klanten die al verduurzamingsadvies hebben ingewonnen bij een energieadviseur of die zelf uitgebreid bekend zijn met de verduurzamingsmogelijkheden die passen bij de kenmerken van hun huis.

Energie adviesrapport

We raden u en uw klanten dan ook aan om altijd een woningopname te laten uitvoeren door een deskundige energieadviseur; deze geeft meer zekerheid of de energielabelverbetering te behalen is met de geadviseerde energiebesparende maatregelen. Dit kan zowel vóór als tijdens het aanvraagproces van een Impact Hypotheek.

Wij werken hiervoor samen met De Energiebespaarders. Klanten van Impact Hypotheken kunnen een gratis* woningopname laten uitvoeren door een deskundige energieadviseur van De Energiebespaarders. U, als adviseur, kan via de Samen-portal een aanvraag voor een EnergieAdvies indienen, waarna uw klant een afspraak kan maken; klanten krijgen een drietal data voorgesteld waaruit ze kunnen kiezen. Dat ontzorgt u niet alleen, maar biedt uw klant ook een maatwerk adviesrapport; daaraan is heel veel behoefte bij huizenkopers en huiseigenaren.

*De woningopname is kosteloos wanneer klanten willen weten welke investeringen ze moeten en willen maken om de gewenste energielabelverbetering te behalen. Maar als klanten precies wilt weten welk energielabel ze hebt (bijvoorbeeld omdat ze hun hypotheek oversluiten en het huidige energielabel niet definitief is), zijn hier wel kosten aan verbonden: de energieadviseur bekijkt en beoordeelt woningen dan op veel meer onderdelen en punten. Wanneer u hierover vragen hebt, kunt u of uw klant deze stellen aan De Energiebespaarders.

Hypotheekvoorstel

Wanneer uit de Energielabel indicatie of het Energie adviesrapport blijkt dat uw klant met de beoogde financiering en duurzame verbouwing de benodigde stappen in energielabels kan maken, én uw klanten voldoen aan onze overige criteria, kunt u een hypotheekaanvraag voor Impact Hypotheken indienen.

Wanneer uw klant gebruikmaakt van de woningopname, moet hij het Energie adviesrapport dat hieruit voortkomt aan u sturen. In dat geval uploadt u het Energie adviesrapport in HDN.

Ons aanvraagproces is zo digitaal mogelijk en daarom kunt u binnen een (paar) uur een hypotheekvoorstel van ons verwachten. U krijgt als adviseur enkele documenten met vervolgstappen opgestuurd via HDN; uw klant ontvangt via zijn e-mailadres bovendien een uitnodiging om te starten met het verzamelen van Brondata.