Veelgestelde vragen

Bij Impact Hypotheken willen we u een zo goed mogelijke service aanbieden. Goed communiceren vinden we dan ook heel belangrijk. Daarom hebben we alvast een antwoord gegeven op vragen die adviseurs ons veel stellen. Is er iets dat u graag over Impact Hypotheken wilt weten? De kans is groot dat u het antwoord op deze pagina vindt.

Top 5 vragen aan Impact

 • Impact Hypotheken beloont de aankoop van een duurzame of energiezuinigere woning met scherpe rentes;
 • Woningen met energielabel A (of zuiniger) profiteren direct van onze scherpe rente;
 • Woningen met energielabel B t/m G die minimaal 30% energiezuiniger worden gemaakt, krijgen uiteindelijk een Duurzaamheidskorting en profiteren zo van dezelfde hypotheekrente als woningen die direct energielabel A hadden;
 • Impact Hypotheken helpt haar klanten bij het verduurzamen van de woning;
 • Een nagenoeg volledig papierloos aanvraagproces inclusief digitaal ondertekenen;
 • Hypotheekaanbod kan tot 12 maanden geldig blijven;
 • Extra lang bouwdepot van 18 maanden bij een bestaande woning (verlengen met 6 maanden) en 24 maanden bij een nieuwbouwwoning (verlengen met 12 maanden);
 • Extra lang overbruggingskrediet van 24 maanden voor bestaande woningen en 36 maanden voor nieuwbouwwoningen;
 • Automatische rentedaling bij (extra) aflossen;
 • Mogelijkheid om jaarlijks tot 25% kosteloos af te lossen uit eigen middelen;
 • Verhoging van een tweede hypotheek is mogelijk;
 • Ook mogelijk voor zzp’ers en flexwerkers.
Impact Hypotheken is een nieuwe hypotheekaanbieder, die een actieve bijdrage wil leveren aan een duurzamer Nederland. Daarom financieren we duurzame woningen met minimaal energielabel A én huizen die minimaal 30% energiezuiniger worden gemaakt. De beloningen voor deze duurzamere woningen zijn een scherpe rente een zeer gunstige voorwaarden. Impact Hypotheken is een handelsnaam van ESGood en onderdeel van Ingage. Tot Ingage behoren ook merken als De Hypotheekshop, Huis & Hypotheek en Merius Hypotheken.
Dit hangt af van wat u in de aanvraag wilt veranderen. De meeste aanpassingen kunt u opvoeren in de huidige aanvraag, waardoor u dus geen nieuwe aanvraag hoeft in te dienen. Ook als een hypotheekaanvraag in eerste instantie is afgewezen, en u meent dat uw klant wel degelijk in aanmerking komt voor een Impact Hypotheek, dan is een nieuwe aanvraag vaak niet nodig. Wij koppelen via HDN terug waarom een aanvraag is afgekeurd, met het verzoek de juiste gegevens aan te vullen of wijzigingen aan te brengen op de originele aanvraag. Deze moet u dan wel als gewijzigde aanvraag nogmaals indienen.
Dat ligt eraan wanneer de hypotheek passeert. Passeert de hypothecaire lening binnen twee maanden na het uitbrengen van het hypotheekvoorstel, dan hanteren wij de dagrente. Als het rentepercentage voor de rentevaste periode en risicoklasse van uw klant op de datum van het passeren van de hypotheekakte lager is dan het rentepercentage in het hypotheekaanbod, krijgen klanten deze lagere rente. Passeert de hypothecaire lening twee maanden na het uitbrengen van het hypotheekvoorstel, dan hanteren wij het laagste rentepercentage uit het hypotheekaanbod of het rentepercentage dat twee maanden na het uitbrengen van het hypotheekvoorstel geldt voor soortgelijke leningen bij Impact Hypotheken. Voor woningen die een energielabel B t/m G hebben en na passeren energiezuiniger worden gemaakt, hanteren wij in eerste instantie een renteopslag. Dit staat ook duidelijk in het hypotheekvoorstel vermeld. Wanneer de voorgenomen verduurzaming aan de woning is afgerond en een deskundige energieadviseur heeft het definitieve energielabel vastgesteld, kan deze renteopslag vervallen. In dat geval komt uw klant in aanmerking voor onze Duurzaamheidskorting.  
De geldigheidstermijn van ons hypotheekaanbod is vrij lang geldig: 6 maanden voor bestaande bouw en 12 maanden voor nieuwbouw, gerekend vanaf de dag van het uitbrengen van het hypotheekvoorstel. Op het moment dat wij een hypotheekvoorstel met daarin de nog aan te leveren documenten hebben verzonden, heeft uw klant 7 weken de tijd om de correcte benodigde documenten aan te leveren. Het rentepercentage blijft gedurende deze periode ongewijzigd van toepassing. Na ontvangst, beoordeling en akkoord zetten wij het hypotheekvoorstel om in een hypotheekaanbod. Dit hypotheekaanbod dient binnen 3 weken (digitaal) getekend en door ons ontvangen te zijn.

Bouwdepot

Heeft uw klant een hypotheek met NHG? Dan wordt het resterende bedrag dat over is in het bouwdepot afgelost op zijn hoofdsom. Heeft uw klant een hypotheek zonder NHG? Dan hangt dit af van de hoeveelheid van dit resterende bedrag. Bedragen onder €2.500,- worden rechtstreeks aan uw klant overgemaakt. Bedragen die hierboven vallen worden afgelost op de hoofdsom.
Bij Impact Hypotheken is de reguliere looptijd van een bouwdepot voor verbouwingen van een bestaand huis 18 maanden. Voor een nieuwbouwwoning is de reguliere looptijd 24 maanden. Het bouwdepot van uw klant kan eenmalig worden verlengd met 6 maanden voor een bestaande woning en 12 maanden voor een nieuwbouwwoning. Tijdens deze verlengperiode ontvangt uw klant geen rentevergoeding meer over het bedrag in het bouwdepot. Wanneer uw klant zijn bouwdepot wilt verlengen, kan hij hiervoor contact opnemen met onze afdeling klantenservice: klantenservice@impacthypotheken.nl of 088 - 205 6475.

Brondata

Neem in dat geval contact op met onze afdeling klantenservice; zij kunnen u verder helpen.
In zowel de uitnodigingsmail als het hypotheekvoorstel (dat u terugvindt in HDN) staan een QR-code en een link, waarmee uw klant de Impact Hypotheken-applicatie kan bereiken. De link gebruikt uw als hij of zij het verzameltraject wil doorlopen op uw laptop of desktop. De QR-code wordt gebruikt als hij of zij het proces wil doorlopen met een mobiele telefoon of tablet. Het is raadzaam om na te gaan waarom uw klant onze uitnodigingsmail niet heeft ontvangen. Wellicht is het e-mailadres niet goed bij ons binnengekomen; wij sturen alle uitnodigingen naar het e-mailadres dat in het hypotheekvoorstel staat vermeld. In geval van twee leningnemers kan het dus gaan om twee e-mailadressen en twee mobiele telefoonnummers. Het is belangrijk dat we al in het acceptatieproces de juiste contactgegevens van uw klant ontvangen; als hun e-mailadres en/of mobiele nummer niet kloppen, kunnen zij uiteindelijk het Hypotheekaanbod niet digitaal inzien en ondertekenen.    
Ja, dat kan, als uit de Brondata aantoonbaar blijkt dat deze niet actueel genoeg zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als uw klant onlangs een promotie of salarisverbetering heeft gekregen. In dat geval neemt u contact op met uw contactpersoon bij Impact Hypotheken, uw centrale organisatie of uw service provider. In overleg kunt u deze documenten alsnog digitaal versturen om de hypotheekaanvraag te voorzien van de juiste gegevens.
Nee, het is helaas nog niet mogelijk om alle gegevens van uw klanten via overheidsinstanties op te halen. We hebben nog aanvullende gegevens nodig om uw aanvraag te kunnen beoordelen, zoals een salarisstrook of koopovereenkomst. Deze documenten vindt u terug op de checklist bij het hypotheekvoorstel. Als uit de Brongegevens bovendien informatie naar voren komt die niet eerder bekend was in uw aanvraag, kunnen wij u ook extra documentatie opvragen.
Wanneer uw klanten alle stappen in de applicatie hebben doorlopen - die worden stap voor stap uitgelegd - kunnen ze alle verzamelde gegevens inzien in een pdf-bestand. Nadat uw klant deze heeft gecontroleerd, kunnen zij het bestand opslaan op hun eigen computer en hun gegevens met ons delen door te kiezen voor ‘Uw gegevens versturen’. Zodra wij alle gegevens hebben ontvangen, ziet u deze verschijnen in het betreffende dossier in onze adviseursportal.  
Met onze applicatie haalt uw klant alleen persoonlijke gegevens op die nodig en relevant zijn voor de hypotheekaanvraag. Het gaat om informatie die over hen beschikbaar is bij de Belastingdienst, Mijnoverheid, UWV, MijnPensioenoverzicht en (optioneel) DUO. Uw klant verstuurt ze vervolgens zelf naar Impact Hypotheken.
Brondata zijn de persoonlijke gegevens (data) die bepaalde overheidsinstanties over burgers in Nederland bijhouden. Wanneer u voor uw klant een hypotheek aanvraagt bij Impact Hypotheken, hebben wij bepaalde gegevens en documenten van uw klant nodig om te beoordelen of we hem of haar een hypotheek kunnen verstrekken. Daaronder vallen ook persoonlijke gegevens waarover de overheidsinstanties MijnOverheid, de Belastingdienst, het UWV, MijnPensioenoverzicht en DUO beschikken. Wanneer uw klant die gegevens rechtstreeks van deze organisaties (de bron) ontvangt, spreken we van Brondata of Data van de Bron. Nadat we uw klant een hypotheekvoorstel hebben verstrekt, sturen we elke klant per mail een uitnodiging voor het verzamelen en versturen van zijn of haar Brondata. In geval van twee leningnemers sturen we dan ook twee uitnodigingen per e-mail. Met een speciale applicatie kan uw klant makkelijk zijn of haar Brondata verzamelen en naar ons toesturen. U hoeft daarvoor niets te doen; de Brondata verschijnen uiteindelijk wel in het dossier van klant in HDN.  

Digitaal ondertekenen

Neem in dat geval contact op met onze klantenservice, om te zien hoe wij u hierbij kunnen helpen.
Ja, want we werken middels een ‘tweetrapsverificatie’. Uw klant krijgt eerst een e-mail van ons met de link naar een beveiligde omgeving van Ondertekenen.nl. Om er zeker van te zijn dat alleen uw klant het hypotheekaanbod kan inzien, krijgt hij of zij een bericht met een code via zijn of haar smartphone toegestuurd. Pas als deze is ingevoerd in de beveiligde omgeving, kan het hypotheekaanbod worden ingezien en ondertekend. Dit ondertekenen gaat vervolgens via iDin, de inlogmethodiek van de bank.
U bent wellicht gewend om een hypotheekaanbod fysiek te laten ondertekenen. Dat kostte u en uw klant veel tijd, moeite en papier, want het hypotheekaanbod moest eerst worden geprint, vervolgens geparafeerd en voorzien van een handtekening. Een natte handtekening, dus. Vervolgens moest dit document worden gescand en moest u het naar de hypotheekverstrekker opsturen. Dat kan makkelijker! Wanneer de hypotheekaanvraag is goedgekeurd, sturen we u het hypotheekaanbod via HDN en sturen we uw klant(en) een e-mail met daarin een link naar Ondertekenen.nl. U hoeft vervolgens niets te doen. Nadat uw klant op de link heeft geklikt, ontvangt deze een sms-code op zijn of haar mobiele telefoon; deze moet worden ingevuld bij Ondertekenen.nl. Vervolgens kan uw klant het hypotheekaanbod én een SEPA-machtiging inzien. Wanneer er sprake is van twee leningnemers, sturen we ze allebei een uitnodiging naar Ondertekenen.nl, omdat ze beiden het hypotheekaanbod en de SEPA-machtiging moeten inzien en accorderen. Gaat uw klant akkoord met ons hypotheekaanbod? Dan kan hij dit en de machtiging accepteren - en daarmee digitaal ondertekenen - met iDin. Via deze beveiligde inlogmethodiek van de bank, identificeert uw klant zich en geeft die aan dat hij of zij gebruik wil maken van het hypotheekaanbod.

Klachten

Allereerst betreuren we het dat u een klacht hebt over Impact Hypotheken. Daarvoor kunt u ons klachtenformulier gebruiken. U vindt hier het klachtenformulier.
Ja, Impact Hypotheken is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) onder het nummer 400.000458. In onze klachtenprocedure leest u hoe u een klacht indient bij het KiFiD. Wij beschouwen een uitspraak van het KiFiD als bindend advies.  

Ons acceptatieproces

Aanvragen voor het oversluiten van een hypotheek naar Impact Hypotheken worden weleens afgewezen, omdat ze worden ingediend als ‘eerste hypotheek’. Dit zien wij als de aankoop van een huis, terwijl de woning bij oversluiten al in het bezit is van uw klant. Wij wijzen daarom dergelijke aanvragen af. Bij oversluiten naar Impact Hypotheken dient u te kiezen voor het aanvraagtype ‘Oversluiten naar een andere geldgever’.
Dit hangt af van wat u in de aanvraag wilt veranderen. De meeste aanpassingen kunt u opvoeren in de huidige aanvraag, waardoor u dus geen nieuwe aanvraag hoeft in te dienen. Ook als een hypotheekaanvraag in eerste instantie is afgewezen, en u meent dat uw klant wel degelijk in aanmerking komt voor een Impact Hypotheek, dan is een nieuwe aanvraag vaak niet nodig. Wij koppelen via HDN terug waarom een aanvraag is afgekeurd, met het verzoek de juiste gegevens aan te vullen of wijzigingen aan te brengen op de originele aanvraag. Deze moet u dan wel als gewijzigde aanvraag nogmaals indienen.
Dat ligt eraan wanneer de hypotheek passeert. Passeert de hypothecaire lening binnen twee maanden na het uitbrengen van het hypotheekvoorstel, dan hanteren wij de dagrente. Als het rentepercentage voor de rentevaste periode en risicoklasse van uw klant op de datum van het passeren van de hypotheekakte lager is dan het rentepercentage in het hypotheekaanbod, krijgen klanten deze lagere rente. Passeert de hypothecaire lening twee maanden na het uitbrengen van het hypotheekvoorstel, dan hanteren wij het laagste rentepercentage uit het hypotheekaanbod of het rentepercentage dat twee maanden na het uitbrengen van het hypotheekvoorstel geldt voor soortgelijke leningen bij Impact Hypotheken. Voor woningen die een energielabel B t/m G hebben en na passeren energiezuiniger worden gemaakt, hanteren wij in eerste instantie een renteopslag. Dit staat ook duidelijk in het hypotheekvoorstel vermeld. Wanneer de voorgenomen verduurzaming aan de woning is afgerond en een deskundige energieadviseur heeft het definitieve energielabel vastgesteld, kan deze renteopslag vervallen. In dat geval komt uw klant in aanmerking voor onze Duurzaamheidskorting.  
Als uw klant de hypotheekaanvraag annuleert binnen de geldigheidsduur van het hypotheekvoorstel of vóórdat hij of zij het hypotheekaanbod heeft geaccepteerd en ondertekend, hoeft hij geen annuleringskosten te betalen. Wanneer klanten ná het versturen van het (digitaal) getekende hypotheekaanbod het aanbod annuleren of de geldigheid laten verlopen, zijn zij 1% annuleringskosten over de hoofdsom verschuldigd (leningdelen waarbij wordt gebruikgemaakt van de verhuisregeling zijn uitgezonderd). De annuleringskosten worden niet in rekening gebracht in de volgende situaties:
 • Ontbinding van het koopcontract door de verkopende partij;
 • Overlijden van klant(en);
 • Echtscheiding of ontbinding van het samenlevingscontract partners;
 • Wanneer klant(en) arbeidsongeschikt of werkeloos raken.
   
De geldigheidstermijn van ons hypotheekaanbod is vrij lang geldig: 6 maanden voor bestaande bouw en 12 maanden voor nieuwbouw, gerekend vanaf de dag van het uitbrengen van het hypotheekvoorstel. Op het moment dat wij een hypotheekvoorstel met daarin de nog aan te leveren documenten hebben verzonden, heeft uw klant 7 weken de tijd om de correcte benodigde documenten aan te leveren. Het rentepercentage blijft gedurende deze periode ongewijzigd van toepassing. Na ontvangst, beoordeling en akkoord zetten wij het hypotheekvoorstel om in een hypotheekaanbod. Dit hypotheekaanbod dient binnen 3 weken (digitaal) getekend en door ons ontvangen te zijn.
Ja, dat kan. Hiervoor kunt u een mail sturen naar acceptatie@impacthypotheken.nl of van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.30 uur bellen naar 088 - 205 64 76.
Met een Inkomensbepaling Loondienst (IBL) met een UWV-verklaring kunnen uw klanten snel en zonder gedoe een goed toetsinkomen laten bepalen. Uw klant kan de IBL automatisch ophalen met onze speciale applicatie om Brondata te verzamelen. U vindt hier meer informatie over de werkwijze van IBL.    
Met een Inkomensbepaling loondienst (IBL) met een UWV-verklaring (IBL), kunnen uw klanten een goed toetsinkomen laten bepalen. Omdat hiervoor geen getekende werkgeversverklaring nodig is en omdat onze systemen het toetsinkomen met IBL makkelijker en met meer zekerheid kunnen verwerken, verloopt het acceptatieproces sneller. Oók voor hypotheekaanvragen met NHG. Een IBL wordt automatisch opgehaald wanneer uw klant zijn of haar Brondata verzameld met onze speciale applicatie. U leest hier hoe IBL werkt.

Onze portals

Hebt u al een account voor de adviseursportal? Dan kunt u die bereiken door op de adviseurssectie van onze site rechtsboven aan een willekeurige pagina te klikken op de knop Inloggen. Hebt u nog geen account voor de adviseursportal? Wanneer u gebruikmaakt van een serviceprovider ontvangt u er ook geen: uw contactpersoon bij uw serviceprovider heeft wel toegang tot de portal en kan u meer inzicht verschaffen in uw Impact Hypotheken-dossier. Wanneer u bent aangesloten bij een centrale organisatie, krijgt uw advieskantoor een of meerdere accounts. Wanneer dat niet het geval is, verzoeken we u om dit aan ons kenbaar te maken. Dat kan door middel van dit formulier.
De portal voor adviseurs biedt het intermediair vele voordelen. Zo kunt u hier dossiers volgen en de status ervan bekijken. Ook kunt u zien welke documenten en Brondata u en/of uw klanten hebben verstuurd naar Impact Hypotheken en of deze zijn goed- of afgekeurd. In het laatste geval vindt u ook een duidelijke omschrijving waarom een document is afgekeurd. Wanneer uw klant bovendien het hypotheekaanbod digitaal heeft ondertekend, ontvangt u deze getekende versie ook in de adviseursportal. Hebt u al een account voor de adviseursportal? Dan kunt u die bereiken door op de adviseurssectie van onze site rechtsboven aan een willekeurige pagina te klikken op de knop Inloggen. Hebt u nog geen account voor de adviseursportal? Wanneer u gebruikmaakt van een serviceprovider ontvangt u er ook geen: uw contactpersoon bij uw serviceprovider heeft wel toegang tot de portal en kan u meer inzicht verschaffen in uw Impact Hypotheken-dossier. Wanneer u bent aangesloten bij een centrale organisatie, krijgt uw advieskantoor een of meerdere accounts. Wanneer dat niet het geval is, verzoeken we u om dit aan ons kenbaar te maken. Dat kan door middel van dit formulier.
De portal voor klanten is te bereiken via de consumentensectie van onze website; rechtsboven elke pagina vindt u de knop Inloggen. We hebben voor alle klanten (ten minste één per leningnummer) een account aangemaakt in onze portal en hen een onboardingsmail gestuurd met uitleg over hoe zij hun persoonlijke omgeving op onze site kunnen bereiken. U vindt hier meer informatie over onze consumentenportal.
In de consumentenportal krijgen onze klanten een inzicht in de actuele gegevens van hun hypotheek. Zo kunnen ze zien hoeveel ze tot nu toe hebben afgelost, wanneer de nieuwe incasso ongeveer plaatsvindt en wat de actuele hypotheekrente is. Wanneer een klant een bouwdepot heeft, kan hij of zij ook zien hoeveel er nog in dit depot staat en hoeveel er al is gebruikt. Dit is zelfs op rubriekenniveau te zien, zodat de klant weet welk bedrag er bijvoorbeeld nog over is voor Energiebesparende voorzieningen (EBV). Bovendien kunnen klanten alleen via de portal een declaratie uit hun bouwdepot indienen. Hier zien ze ook of een factuur of declaratie is goed- of afgekeurd en hoe deze vervolgens wordt uitgekeerd. Klanten die ook een aflossingsvrije hypotheek hebben, kunnen bovendien de Aflossingsvrije Hypotheekcheck doen. Hiermee kunnen ze indicatief laten berekenen of ze aan het einde van de looptijd hun hypotheek nog kunnen betalen.

Over Impact Hypotheken

Dat kan alleen als u bent aangesloten bij Impact Hypotheken. Vraag hiernaar bij uw centrale organisatie of serviceprovider. Het is niet mogelijk om een rechtstreekse aanstelling te krijgen bij Impact Hypotheken. Bij de start werken we bovendien samen met geselecteerde partners. Bent u aangesloten bij Impact Hypotheken en wilt u weten hoe u een hypotheekaanvraag bij ons indient? U leest hier meer over ons acceptatieproces.
 • Impact Hypotheken beloont de aankoop van een duurzame of energiezuinigere woning met scherpe rentes;
 • Woningen met energielabel A (of zuiniger) profiteren direct van onze scherpe rente;
 • Woningen met energielabel B t/m G die minimaal 30% energiezuiniger worden gemaakt, krijgen uiteindelijk een Duurzaamheidskorting en profiteren zo van dezelfde hypotheekrente als woningen die direct energielabel A hadden;
 • Impact Hypotheken helpt haar klanten bij het verduurzamen van de woning;
 • Een nagenoeg volledig papierloos aanvraagproces inclusief digitaal ondertekenen;
 • Hypotheekaanbod kan tot 12 maanden geldig blijven;
 • Extra lang bouwdepot van 18 maanden bij een bestaande woning (verlengen met 6 maanden) en 24 maanden bij een nieuwbouwwoning (verlengen met 12 maanden);
 • Extra lang overbruggingskrediet van 24 maanden voor bestaande woningen en 36 maanden voor nieuwbouwwoningen;
 • Automatische rentedaling bij (extra) aflossen;
 • Mogelijkheid om jaarlijks tot 25% kosteloos af te lossen uit eigen middelen;
 • Verhoging van een tweede hypotheek is mogelijk;
 • Ook mogelijk voor zzp’ers en flexwerkers.
Impact Hypotheken is een nieuwe hypotheekaanbieder, die een actieve bijdrage wil leveren aan een duurzamer Nederland. Daarom financieren we duurzame woningen met minimaal energielabel A én huizen die minimaal 30% energiezuiniger worden gemaakt. De beloningen voor deze duurzamere woningen zijn een scherpe rente een zeer gunstige voorwaarden. Impact Hypotheken is een handelsnaam van ESGood en onderdeel van Ingage. Tot Ingage behoren ook merken als De Hypotheekshop, Huis & Hypotheek en Merius Hypotheken.

Verhogen Impact Hypotheek

Het is mogelijk om de huidige hypotheek van uw klant te verhogen. Alle verhogingen moeten echter wel binnen 30 jaar annuïtair of lineair worden afgelost, ongeacht de hypotheekvorm van de oorspronkelijke lening. Uw klant kan de verhoging van de hypotheek via u, de financieel adviseur, aanvragen. Hebt u meer vragen over hoe u een tweede hypotheek/verhoging moet aanvragen? Neem dan contact op met Impact Hypotheken. Contact met Impact Hypotheken

Wijzigen Impact Hypotheek

Ja, dat is mogelijk. Met onze verhuisregeling kan uw klant het rentepercentage van zijn bestaande lening bij Impact Hypotheken meenemen naar een nieuwe lening. Het is hierbij wel belangrijk dat de tijd tussen de levering van de oude woning en de levering van de nieuwe woning niet hoger uitvalt dan zes maanden. Bovendien moet u de aanvraag voor de verhuisregeling minimaal één maand voordat de oude woning wordt opgeleverd indienen. De verhuisregeling geldt alleen tot de hoogte van de bestaande hypotheek, op het moment van het uitvoeren van de verhuisregeling. Dit geldt ook voor de resterende looptijd. De renteafspraken van (het) oude leningde(e)l(en) gelden dus niet voor het bedrag dat uw klant méér leent voor de aankoop van de nieuwe woning.