Onze hypotheekvormen

Impact Hypotheken biedt klanten die een duurzame woning hebben gekocht of minimaal 30% energiezuiniger willen maken, drie heldere en goede hypotheekvormen aan: annuïtair, lineair of aflossingsvrij. Bekijk samen met uw klant welke hypotheekvorm – of een combinatie daarvan – het beste aansluit bij zijn of haar specifieke situatie.

Welke hypotheekvorm past bij uw klant?

Bij Impact Hypotheken houden we het graag overzichtelijk. We bieden uw klanten daarom drie duidelijke hypotheekvormen aan, waaruit ze kunnen kiezen: een lineaire-, een annuïtaire- of een aflossingsvrije hypotheek. Elke vorm heeft zijn eigen kenmerken, het is daarom belangrijk dat uw klant uiteindelijk kiest voor die vorm of een combinatie die het best bij zijn of haar situatie past.

Lineaire hypotheek

Met een lineaire hypotheekvorm wordt maandelijks een vast bedrag aan aflossing betaald, waardoor er gelijkmatig kan worden afgelost. Doordat uw klant maandelijks een vast bedrag aflost, wordt de hypotheekschuld elke maand iets minder. Dit betekent dat ook de rente steeds lager wordt (mits het rentepercentage gelijk blijft). Aan het einde van de looptijd heeft uw klant de hypotheek volledig afgelost.

Over de gehele looptijd van deze hypotheek is uw klant met een lineaire hypotheek goedkoper uit dan bij een annuïtaire hypotheek. Dit komt doordat de rente die hij of zij moet betalen wordt berekend over de resterende hypotheekschuld. Bij een lineaire hypotheek neemt deze schuld sneller af dan bij een annuïtaire hypotheek.

Kenmerken van de lineaire hypotheek

 • Uw klant weet zeker dat hij/zij de hypotheek volledig aflost;
 • Maandelijks betaalt uw klant hetzelfde bedrag aan aflossing;
 • Gedurende de looptijd van de hypotheek dalen de rentekosten.
 • X  Bij deze aflosvorm betaal je aan het begin van de looptijd het meeste van alle aflosvormen.

Annuïteitenhypotheek

Bij een annuïteitenhypotheek betaalt uw klant elke maand een vast bruto bedrag. Dit geldt zolang het rentepercentage gelijk blijft. Als het rentepercentage verandert, berekenen we de maandtermijn van uw klant automatisch opnieuw. De maandtermijn bestaat uit twee delen: rente en aflossing op de hypotheek. Uw klant betaalt elke maand een deel van de hypotheek terug, waardoor de hypotheekschuld lager wordt. Hierdoor betaalt hij ook minder rente en kan hij minder rente aftrekken van de belasting. De netto maandlasten kunnen dan hoger worden.

De eerste jaren betaalt uw klant weinig aflossing en veel rente. De laatste jaren lost hij veel af en betaalt hij minder rente. Aan het einde van de looptijd heeft uw klant de hypotheek volledig afgelost.

Kenmerken van de annuïteitenhypotheek

 • Uw klant weet zeker dat hij zijn hypotheek helemaal aflost;
 • De bruto maandlasten blijven hetzelfde zolang hij dezelfde rente houdt;
 • De netto maandlasten stijgen doordat het bedrag dat hij aan rente betaalt, lager wordt.
 • X   De netto maandlasten stijgen doordat het bedrag dat uw klant aan rente betaalt (en vooralsnog aftrekbaar is), lager wordt;
 • X   Uw klant lost pas aan het einde van de looptijd veel af.

Aflossingsvrije hypotheek

Met een aflossingsvrije hypotheek betaalt uw klant elke maand alleen rente over de hypothecaire lening. Hierdoor blijft de hypotheekschuld gelijk omdat er niet wordt afgelost. Aan het einde van de looptijd van de lening moet uw klant de lening volledig terugbetalen. Hij zorgt zelf voor het bedrag waarmee de hypotheek op de einddatum volledig afgelost kan worden. Aflossing vindt in veel gevallen plaats met het geld dat klanten krijgen uit de verkoop van hun woning. Impact Hypotheken verlengt in principe geen aflossingsvrije hypotheken; verlengen van de aflossingsvrije hypotheek kan alleen als Impact Hypotheken daar expliciet toestemming voor geeft.

Kenmerken van de aflossingsvrije hypotheek

 • De maandlasten zijn het laagste van alle aflosvormen, omdat uw klant niet aflost;
 • Een aflossingsvrije hypotheek is, onder voorwaarden, aftrekbaar in Box 1;
 • Maandelijks betaalt uw klant hetzelfde bedrag aan rente, zolang hij hetzelfde rentepercentage houdt.
 • Uw klant lost de hypotheekschuld niet af tijdens de looptijd;
 • X Aan het eind van de looptijd moet de hele hypotheekschuld in één keer worden terugbetaald;
 • X  Een aflossingsvrije hypotheek is alleen aftrekbaar van de Belasting als uw klant vóór 2013 al een aflossingsvrije hypotheek had. Zo niet, dan valt dit deel van je hypotheekschuld in Box 3;
 • X  De hypotheekrenteaftrek wordt steeds meer afgebouwd en in de toekomst zelfs afgeschaft. Dat betekent dat de netto kosten in de toekomst hoger kunnen uitvallen dan nu begroot.