Wat als uw klant overlijdt?

Een overlijden is een heel verdrietige en stressvolle ervaring voor uw klant en zijn of haar omgeving. Wanneer dit tijdens de looptijd van een Impact Hypotheek gebeurt, moeten er veel dingen worden geregeld. En u kunt uw klant daarbij helpen.

Wat te doen bij overlijden?

Als uw klant tijdens de looptijd van de hypotheek komt te overlijden, dan moeten de nabestaanden Impact Hypotheken zo snel mogelijk een aantal documenten toesturen om te voorkomen dat wij blijven handelen volgens de afspraken die uw klant met ons heeft gemaakt. We kunnen ons voorstellen dat de nabestaanden hierbij uw hulp wil en kan inschakelen.

Welke documenten hebben wij nodig?

  • Akte van overlijden
  • Verklaring van Erfrecht van een notaris in Nederland
  • Een ingevuld formulier ‘Melding van overlijden

Daarnaast doen wij ook een controle of er een overlijdensrisicoverzekering (ORV) verpand is. Is dit het geval? Dan schrijven wij de verzekeraar aan met het verzoek om het verzekerd bedrag bij overlijden naar ons over te maken om te verrekenen met de openstaande hypotheek.

Het ingevulde formulier en de gevraagde documenten kunnen de nabestaanden versturen per e-mail naar nabestaandendesk@impacthypotheken.nl of per post naar:

Impact Hypotheken
Postbus 56752
1040 AT Amsterdam