Heeft Impact Hypotheken hierna alle gegevens voor de hypotheekaanvraag?

Nee, het is helaas nog niet mogelijk om alle gegevens van uw klanten via overheidsinstanties op te halen. We hebben nog aanvullende gegevens nodig om uw aanvraag te kunnen beoordelen, zoals een salarisstrook of koopovereenkomst. Deze documenten vindt u terug op de checklist bij het hypotheekvoorstel. Als uit de Brongegevens bovendien informatie naar voren komt die niet eerder bekend was in uw aanvraag, kunnen wij u ook extra documentatie opvragen.

Terug naar overzicht