Hoe wordt het definitieve rentetarief vastgesteld?

Dat ligt eraan wanneer de hypotheek passeert. Passeert de hypothecaire lening binnen twee maanden na het uitbrengen van het hypotheekvoorstel, dan hanteren wij de dagrente. Als het rentepercentage voor de rentevaste periode en risicoklasse van uw klant op de datum van het passeren van de hypotheekakte lager is dan het rentepercentage in het hypotheekaanbod, krijgen klanten deze lagere rente.

Passeert de hypothecaire lening twee maanden na het uitbrengen van het hypotheekvoorstel, dan hanteren wij het laagste rentepercentage uit het hypotheekaanbod of het rentepercentage dat twee maanden na het uitbrengen van het hypotheekvoorstel geldt voor soortgelijke leningen bij Impact Hypotheken.

Voor woningen die een energielabel B t/m G hebben en na passeren energiezuiniger worden gemaakt, hanteren wij in eerste instantie een renteopslag. Dit staat ook duidelijk in het hypotheekvoorstel vermeld. Wanneer de voorgenomen verduurzaming aan de woning is afgerond en een deskundige energieadviseur heeft het definitieve energielabel vastgesteld, kan deze renteopslag vervallen. In dat geval komt uw klant in aanmerking voor onze Duurzaamheidskorting.

 

Terug naar overzicht