Kan mijn klant langer gebruikmaken van een hypotheekaanbod?

De geldigheidstermijn van ons hypotheekaanbod is vrij lang geldig: 6 maanden voor bestaande bouw en 12 maanden voor nieuwbouw, gerekend vanaf de dag van het uitbrengen van het hypotheekvoorstel.

Op het moment dat wij een hypotheekvoorstel met daarin de nog aan te leveren documenten hebben verzonden, heeft uw klant 7 weken de tijd om de correcte benodigde documenten aan te leveren. Het rentepercentage blijft gedurende deze periode ongewijzigd van toepassing. Na ontvangst, beoordeling en akkoord zetten wij het hypotheekvoorstel om in een hypotheekaanbod. Dit hypotheekaanbod dient binnen 3 weken (digitaal) getekend en door ons ontvangen te zijn.

Terug naar overzicht