Waar kan ik of mijn klant een klacht indienen over Impact Hypotheken?

Allereerst betreuren we het dat u een klacht hebt over Impact Hypotheken. Daarvoor kunt u ons klachtenformulier gebruiken. U vindt hier het klachtenformulier.

Terug naar overzicht