Een duurzaam huis financieren

Om de Klimaatdoelstellingen te behalen, moeten we allemaal een steentje bijdragen. Bijvoorbeeld door een energiezuinige woning te kopen of een bestaand huis te verduurzamen. Bij Impact Hypotheken kunnen daarom eigenaren van woningen met álle energielabels in aanmerking komen voor een gunstige hypotheek. De enige voorwaarde die wij stellen, is dat de woning al energiezuinig is (minimaal energielabel A) óf als uw klant van plan is de woning met 1, 2 of 3 energielabels te verbeteren.

Waarom verduurzamen?

Ongeveer de helft van de woningen in Nederland heeft energielabel D of lager; dat betekent dat deze huizen weinig energiezuinig zijn. Als die goed worden verduurzaamd, bijvoorbeeld door betere isolatie, dubbelglas of zonnepanelen, scheelt dat enorm in de energiekosten, omdat ze minder energie verbruiken of nodig hebben. Woningen worden er bovendien comfortabeler van en de marktwaarde ervan stijgt. Daarbij helpt het verduurzamen van woningen in het behalen van de Klimaatdoelstellingen.

Beloning voor een duurzame woning

Impact Hypotheken wil, stap voor stap, samen met haar klanten werken aan een duurzamere wereld. Daarom willen we huiseigenaren (in spe) belonen voor de aankoop of het bezit van een energiezuinige(re) woningen. Want hoe minder energie een woning verbruikt, des te beter dat is voor het milieu. Daarom kunnen eigenaren (in spe) van woningen met energielabel A (of beter) direct profiteren van de scherpe rente van Impact Hypotheken. Nieuwbouwwoningen of woningen die zijn gebouwd vanaf 2002 hebben standaard label A. Maar ook oudere woningen die zijn voorzien van zonnepanelen, goede isolatie en/of een warmtepomp kunnen energielabel A hebben.

Woning verduurzamen met Impact Hypotheken

Omdat we het bij Impact Hypotheken belangrijk vinden dat alle Nederlandse huiseigenaren (in spe) de energietransitie kunnen maken, gaan we nog een stap verder. Álle woningen*, ongeacht het energielabel, kunnen worden gefinancierd met een Impact Hypotheek. Ons uitgangspunt is wel dat dit huis ná het passeren van onze hypotheekakte met 1 (voor label B), 2 (voor labels C-E) of 3 energielabels (voor labels F en G) wordt verbeterd. We hebben hieronder een tabel gemaakt om het duidelijk te maken. Dat betekent dat zélfs woningen met energielabel G een rentekorting krijgen wanneer deze afgesproken energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd en de woning daarna energielabel D heeft.

En uiteraard profiteren alle klanten van Impact Hypotheken direct van onze goede voorwaarden, zoals een extra lange geldigheid van het getekende hypotheekaanbod, jaarlijks tot 25% kosteloos aflossen en automatische rentedaling bij (extra) aflossen.

Huidig energielabelABCDEFG
Verduurzamen naar energielabel-AABCCD

Ondersteuning bij verduurzamen

Een scherpe rente en gunstige voorwaarden kunnen helpen om mensen ertoe te bewegen hun huis te verduurzamen. Maar er is meer nodig. Onderzoeksbureau Return on content heeft, in opdracht van Impact Hypotheken, onderzoek gedaan naar de bereidheid van huiseigenaren om de eigen woning te verduurzamen. Daaruit blijkt dat 7 op de 10 huizenbezitters wel graag de woning wil verduurzamen. Maar velen doen het niet, omdat ze niet weten hoe of waar ze moeten beginnen of omdat ze denken dat dit heel duur is.

Indicatie van de kosten en haalbaarheid

Impact Hypotheken wil deze huiseigenaren helpen en werkt daarom samen met duurzaamheidsexpert De Energiebespaarders om de kosten, terugverdientijd en mogelijkheden van verduurzamen inzichtelijk te maken voor alle klanten. De Energiebespaarders stelt een aangepaste versie van de online Bespaarcheck ter beschikking. Hieruit rolt een Energielabel indicatie, waarmee u kunt toetsen of de gewenste verduurzaming financieel haalbaar en wenselijk is. De Energielabel indicatie geeft echter geen garantie dat met de voorgestelde energiebesparende maatregelen en investering daadwerkelijk het benodigde energielabel wordt behaald.

Maatwerk advies en hulp

Daarom adviseren wij uw klanten om ook een uitgebreide, kosteloze** woninginspectie aan te vragen bij De Energiebespaarders. Deze kunt u aanvragen via de Samen-portal van De Energiebespaarders. Het resultaat van deze fysieke woningopname is het Energie adviesrapport, dat u via HDN moet delen met Impact Hypotheken.

Mocht uw klant niet weten hoe hij de adviezen in het Energie adviesrapport moet laten uitvoeren, kan hij of zij de installatie en montage zelfs uitbesteden aan De Energiebespaarders. Impact Hypotheken is hierbij niet betrokken. Zo hoeven uw klanten niet zelf op zoek te gaan naar een aannemer en weten ze zeker dat ze goed worden geholpen.

Daarom Impact Hypotheken

 

*In onze Algemene voorwaarden leest u welke woningtypen in aanmerking komen voor een Impact Hypotheek.

**De woningopname is kosteloos wanneer klanten willen weten welke investeringen ze moeten en willen maken om de gewenste energielabelverbetering te behalen. Maar als klanten precies wilt weten welk energielabel ze hebt (bijvoorbeeld omdat ze hun hypotheek oversluiten en het huidige energielabel niet definitief is), zijn hier wel kosten aan verbonden: de energieadviseur bekijkt en beoordeelt woningen dan op veel meer onderdelen en punten. Wanneer u hierover vragen hebt, kunt u of uw klant deze stellen aan De Energiebespaarders.