Wat zijn Brondata en wat moeten mijn klant en u daarvoor doen?

Brondata zijn de persoonlijke gegevens (data) die bepaalde overheidsinstanties over burgers in Nederland bijhouden. Wanneer u voor uw klant een hypotheek aanvraagt bij Impact Hypotheken, hebben wij bepaalde gegevens en documenten van uw klant nodig om te beoordelen of we hem of haar een hypotheek kunnen verstrekken. Daaronder vallen ook persoonlijke gegevens waarover de overheidsinstanties MijnOverheid, de Belastingdienst, het UWV, MijnPensioenoverzicht en DUO beschikken. Wanneer uw klant die gegevens rechtstreeks van deze organisaties (de bron) ontvangt, spreken we van Brondata of Data van de Bron.

Nadat we uw klant een hypotheekvoorstel hebben verstrekt, sturen we elke klant per mail een uitnodiging voor het verzamelen en versturen van zijn of haar Brondata. In geval van twee leningnemers sturen we dan ook twee uitnodigingen per e-mail. Met een speciale applicatie kan uw klant makkelijk zijn of haar Brondata verzamelen en naar ons toesturen. U hoeft daarvoor niets te doen; de Brondata verschijnen uiteindelijk wel in het dossier van klant in HDN.

 

Terug naar overzicht