Automatische rentedaling bij (extra) aflossen

Als je (extra) aflost op je hypotheek, daalt je huidige hypotheekschuld in de verhouding tot de oorspronkelijke marktwaarde. Hiermee kun je in een lagere risicoklasse terechtkomen. In dat geval past Impact Hypotheken automatisch je rentetarief aan.

(Extra) aflossen loont

Veel huiseigenaren hebben de afgelopen jaren afgelost op hun hypotheek of hebben gemerkt dat hun woning in waarde is gestegen. Wellicht jij ook. In beide gevallen is de verhouding tussen de lening en de waarde van deze woningen veranderd. Deze verhouding bepaalt in welke risicoklasse jouw lening valt. Impact Hypotheken kent meerdere risicoklassen, deze vind je binnenkort in het renteoverzicht.

Verlaging hypotheekrente

Als jouw lening in een lagere risicoklasse valt, bijvoorbeeld door (extra) aflossingen of door een waardestijging van de woning, geldt er (mogelijk) een lager rentepercentage. Wij verlagen dan je hypotheekrente, omdat het leningbedrag lager is/wordt ten opzichte van de marktwaarde van je woning.

Automatische rentedaling bij extra aflossen

Als tijdens de looptijd van de lening de risicoklasse verandert door (extra) aflossingen, passen wij automatisch de risicoklasse en (indien van toepassing) de hypotheekrente aan. Wij wijzigen de risicoklasse dan per de 1e dag van de volgende maand.

Let op: heb je een hypotheek met NHG (Nationale Hypotheek Garantie)? Dan passen wij de risicoklasse niet aan. Dat komt doordat er maar 1 risicoklasse van toepassing op een hypotheek met NHG.

Wijzigen van de woningwaarde

Is de waarde van je woning tijdens de looptijd van de lening gestegen? Ook dat heeft effect op de risicoklasse van de hypotheek en kan ervoor zorgen dat je een lagere hypotheekrente krijgt. Dat gaat echter niet automatisch. Wil je hiervoor in aanmerking komen, dan kun je de waarde van de woning bij Impact Hypotheken laten veranderen. In dat geval moet je een actueel door NWWI-gevalideerd taxatierapport (niet ouder dan zes maanden) of een recente WOZ-beschikking bij ons aanleveren dat voldoet aan de voorwaarden van Impact Hypotheken.

Ook in deze situatie geldt dat we de rente niet verlagen bij leningen met NHG, omdat hiervoor maar 1 rentepercentage geldt.