Download het gratis e-book Duurzamer wonen 2021

Marktonderzoeksbureau Return on Content heeft in april 2021, in opdracht van Impact Hypotheken, kwantitatief en kwalitatief onderzoek gedaan naar duurzame woonconsumenten. De bevindingen hieruit hebben we gepresenteerd in een e-book voor financieel adviseurs die willen weten wanneer, hoe en welke duurzame woonconsumenten ze kunnen helpen in hun wens om de woning te verduurzamen.

Volgens het Klimaatakkoord moeten er in Nederland binnen acht jaar 1,5 miljoen huizen energiezuiniger worden gemaakt. Uit onderzoek van Return on Content, in opdracht van de duurzame geldverstrekker Impact Hypotheken, blijkt dat 70% van de huizenbezitters de woning wil verduurzamen, maar niet altijd weet hoe en wat de kosten zijn. Deze focus op duurzaamheid is voor hypotheekadviseurs een uitgelezen kans om toegevoegde waarde te bieden in de huidige markt!

Onderzoek naar duurzame woonconsumenten

Om te weten waar uw toegevoegde waarde ligt, moet u de prikkels van (toekomstige) huizenbezitters kennen om de woning al dan niet te verduurzamen. Return on Content heeft daarom in april 2021 ruim 900 Starters en huizenbezitters gevraagd hoe zij zich oriënteren op een duurzame(re) woning en welke criteria daarbij belangrijk zijn.

‘Duurzaamheid zeer belangrijk’

Uit deze onderzoeken blijkt dat maar liefst 70% van de huizenbezitters (potentiële) verduurzamers van de eigen woning zijn. En maar liefst 90% van de huizenbezitters met verhuisplannen vindt duurzaamheid van de volgende woning enigszins tot zeer belangrijk.

Ook Nederlanders die in hun woning blijven wonen, zijn geneigd deze te verduurzamen via hun hypotheek. Ongeveer 25% van de Oversluiters gebruikt de nieuwe lening om de woning te verduurzamen, liefst 45% van de Verbouwers wil de woning zeker verduurzamen, nog eens 28% wil dit gedeeltelijk doen.

Redenen om te verduurzamen

Wat zijn voor woningeigenaren de belangrijkste redenen en belemmeringen voor verduurzaming? Verreweg de meeste ondervraagden denken met een energiezuinigere woning geld te besparen (59%). Een grote groep geeft aan interesse te hebben in subsidiemogelijkheden van de overheid (45%). De waardestijging van een energiezuinigere woning speelt ook een belangrijke rol (38%), evenals een bijdrage leveren aan een duurzamere wereld (32%).

Ook belemmeringen om te verduurzamen zijn van financiële aard. De meeste ondervraagden geven aan verduurzaming te duur te vinden (36%), te wachten tot er betaalbaardere initiatieven zijn (28%) of te wachten op aanbiedingen of voorstellen van hun gemeente (20%).

Adviseur als belangrijke informatiebron

In hun reis de eigen woning te verduurzamen, steunen de meeste consumenten op experts, waarbij een grote rol is weggelegd voor de hypotheekadviseur. In een kwart van de gevallen (een gedeelde tweede plek) geven consumenten aan dat zij hun hypotheekadviseur als belangrijkste informatiebron zien in hun voornemen te verduurzamen.

Inspelen op klantbehoeften

Wilt u weten hoe en wanneer u het beste kunt inspelen op de behoeften van duurzame woonconsumenten? Impact Hypotheken heeft de belangrijkste bevindingen uit deze onderzoeken beschreven in het e-book Duurzamer wonen 2021. Hierin vindt u ook vier profielen van duurzame woonconsumenten en hun klantreizen. Daarmee wordt zichtbaar welke keuzes bepaalde consumenten kunnen of willen maken en hoe u daarbij kunt helpen. Zo maken we Nederland, stap voor stap, een beetje duurzamer.

Wilt u het e-book gratis ontvangen? 

Ontvang het e-book Duurzamer wonen 2021

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.