Impact Hypotheken aangesloten bij EEM Hub NL

De Energy Efficient Mortgages Hub Netherlands (EEM Hub NL) is een initiatief van spelers in de Nederlandse hypothekenmarkt om ideeën en relevante marktontwikkelingen te delen met betrekking tot energie efficiënte hypotheken. Verduurzaming van huizen en gebouwen staat centraal voor de EEM Hub NL.

Ingage (via haar moederbedrijf CMIS Group) en Impact Hypotheken zijn aangesloten bij EEM Hub NL. Het doel van EEM Hub NL is het verduurzamen van de hypotheekmarkt. Impact Hypotheken is opgericht om het verduurzamen van de hypotheekmarkt bewerk te stellen. Binnen EEM Hub NL wisselen wij ideeën en trends uit met andere partijen binnen de hypotheekmarkt, om de verduurzaming van woningen te versnellen.

Ga voor meer informatie naar:
EEM Label
EEMI
EEM Hub NL
EEM Label HDT 2023 ESGood BV June
EEM Label HDT 2023 ESGood BV September 2023
EEM Label HDT 2023 ESGood BV December 2023

 

Impact Hypotheken is affiliated with EEM Hub NL | English

The Energy Efficient Mortgages Hub Netherlands (EEM Hub NL) is an initiative of players in the Dutch mortgage market to share ideas and relevant market developments regarding energy efficient mortgages. Making homes and buildings more sustainable is the core goal of the EEM Hub NL.

Ingage and Impact Hypotheken are affiliated with EEM Hub NL. The goal of EEM Hub NL is to make the mortgage market more sustainable. Impact Hypotheken was founded to make the mortgage market more sustainable. Within EEM Hub NL we exchange ideas and trends with other parties within the mortgage market, to accelerate the sustainability of homes.

For more information visit:
EEM Label
EEMI
EEM Hub NL
EEM Label HDT 2022 ESGood BV
EEM Label HDT 2023 ESGood BV March 31 2023
EEM Label HDT 2023 ESGood BV September 2023
EEM Label HDT 2023 ESGood BV December 2023