Notarisinstructies en afwijkende data opvragen gelden

Impact Hypotheken gaat vanaf 5 oktober 2023 over op het passeerproces van ECH. Vanaf dat moment ontvangen notarissen berichten over en voor het passeren van hypotheken dan ook via ECH. Hierdoor kunt u een nog betere en voorspelbare dienstverlening verwachten van Impact Hypotheken. Hieronder leest u wat dit betekent voor notarissen en krijgt u een overzicht van de afwijkende data voor het opvragen van gelden.

Afwijkende data opvragen gelden

Impact Hypotheken krijgt haar funding van (inter)nationale investeerders. Voor het opvragen van gelden moeten wij daarom rekening houden met nationale en internationale feestdagen. Voor feestdagen, zoals Kerstmis en Pasen, gelden afwijkende data waarop gelden moeten worden opgevraagd. U kunt hieronder zien of en wanneer er sprake is van een afwijkende datum voor het opvragen van gelden. In dat geval dient u de gelden eerder dan 3 werkdagen voor het passeren op te vragen.  

Tweede hypotheek? Let op!

Wanneer sprake is van een 2de hypotheek van Impact Hypotheken, geldt een specifieke uitbetalingstermijn. Wanneer u de notarisinstructies op of vóór de 5e dag van de maand hebt ontvangen, kunt u de eerstvolgende werkdag ná de 16de dag van diezelfde maand passeren. Wanneer u deze instructies echter hebt ontvangen ná de 5e dag van de maand, kunt u pas passeren op de eerstvolgende werkdag na de 16de dag van de daarop volgende maand.

Afwijkende data opvragen gelden in 2024Opvragen gelden vóór 16.00 uur
3 mei 202429 april 2024
6 mei 2024 30 april 2024
7 mei 202430 april 2024
8 mei 20242 mei 2024
9 mei 20242 mei 2024
10 mei 20242 mei 2024
13 mei 20242 mei 2024
14 mei 20243 mei 2024
15 mei 20247 mei 2024
21 mei 202415 mei 2024
22 mei 202416 mei 2024
23 mei 202417 mei 2024
28 mei 202422 mei 2024
29 mei 202423 mei 2024
30 mei 202424 mei 2024
20 juni 202414 juni 2024
21 juni 202417 juni 2024
24 juni 202418 juni 2024
5 juli 20241 juli 2024
8 juli 20242 juli 2024
9 juli 20243 juli 2024
16 augustus 202412 augustus 2024
19 augustus 202413 augustus 2024
20 augustus 202414 augustus 2024
27 augustus 202421 augustus 2024
28 augustus 202422 augustus 2024
29 augustus 202423 augustus 2024
3 september 202428 augustus 2024
4 september 202429 augustus 2024
5 september 202430 augustus 2024
15 oktober 20249 oktober 2024
16 oktober 202410 oktober 2024
17 oktober 202411 oktober 2024
4 november 202429 oktober 2024
5 november 202430 oktober 2024
6 november 202431 oktober 2024
12 november 20246 november 2024
13 november 20247 november 2024
14 november 20248 november 2024
29 november 2024 25 november 2024
2 december 202426 november 2024
3 december 202427 november 2024
26 december 202420 december 2024
27 december 202420 december 2024
30 december 202423 december 2024
31 december 202424 december 2024

Betrouwbare dienstverlening 

Impact Hypotheken heeft gekozen voor de werkwijze van de stichting Elektronische Communicatie Hypotheken, omdat de communicatie en de dienstverlening naar notarissen zo beter, efficiënter en betrouwbaarder verloopt. Ruim de helft van alle transacties tussen notarissen en geldverstrekkers verloopt al via ECH, waarmee dit platform zichzelf ruimschoots heeft bewezen. 

Dat Impact Hypotheken overgaat op het platform van ECH, heeft enkele gevolgen voor notarissen. Zo ontvangt u bepaalde documenten niet meer of worden deze op een ander moment verstuurd. En ook de notarisinstructies zijn iets gewijzigd. U leest hieronder wat er voor u verandert en in welke specifieke volgorde u de notarisinstructies het beste kunt opvolgen.

Notarisinstructies passeerproces 

Notarisinstructies ontvangt u voortaan via een Passeeropdracht via ECH. Daarbij zit geen conceptakte; deze is niet meer nodig. Wel sturen wij u bij deze Passeeropdracht een invulinstructie toe die u kunt gebruiken om de daadwerkelijke hypotheekakte op te stellen. Deze hypotheekakte is overigens niet veranderd.  

In deze invulinstructie, en dus ook in de hypotheekakte, wordt verwezen naar het hypotheekaanbod. Dit document moet u als bijlage aan de akte hechten. Wij verzoeken u dan ook om uw klant(en) dit hypotheekaanbod te laten ondertekenen tijdens het passeren en het als bijlage aan de hypotheekakte in te dienen. 

Melden passeergegevens

U kunt een passeerdatum opgeven die, nadat u deze hebt doorgegeven aan Impact Hypotheken, nog minimaal 3 werkdagen in de toekomst ligt. 

Wanneer u gebruikmaakt van een softwarepakket met een geïntegreerde ECH-functionaliteit, kan het gebeuren dat dit pakket bij het versturen van de gewenste passeerdatum ongemerkt aangeeft dat u gelden wilt specificeren. Wanneer (onbewust) is gekozen voor een specifiek bedrag bij passeren, zal Impact Hypotheken wachten met het uitbetalen van alle gelden, totdat we die specificatie van gelden hebben ontvangen.  

In dat geval wordt tijdens het ECH-proces gevraagd: ´Specifiek bedrag nodig bij passeren?´. In het geval van bestaande bouw verzoeken wij u de optie ´Nee´ aan te vinken, ook als u geen gelden hoeft aan te vragen bij Impact Hypotheken. 

Hebt u wel specifieke gelden bij passeren nodig? Dan kunt u dit specificeren in de stap ‘Melden gelden notaris’. 

In het geval van nieuwbouw dient u ook aan te geven of u een specifiek bedrag nodig hebt bij passeren of dat er geen gelden nodig zijn. Als uw klant een specifiek bedrag nodig heeft, dan geeft u dit op bij de stap ‘Melden gelden notaris’.   

Specificeren gelden

Bij het specificeren van de gelden in de stap ‘Melden gelden notaris’ is het mogelijk om verschillende kostentypen of notaregels op te geven. Hierbij dient u gebruik te maken van ten minste één notaregel; een specificatie zonder regel is niet mogelijk.  

Melden gelden notaris

Wij verzoeken u om de stap ‘Melden gelden notaris’ op dezelfde dag bij Impact Hypotheken in te dienen, als de dag waarop u de stap ‘Melden passeergegevens’ hebt uitgevoerd. Het verzoek ´Melden gelden notaris´ moet in elk geval uiterlijk 3 werkdagen voor passeren bij Impact Hypotheken binnen zijn. Indien dit niet minimaal 3 werkdagen voor de passeerdatum gebeurt, kan het zijn dat u een ander bedrag ontvangt dan u op het moment van passeren nodig hebt. 

Verplicht af te lossen kredieten

Heeft uw klant een fiscaal aftrekbaar krediet dat wordt ingelost met de nieuwe hypotheek? Dan dient u het bedrag dat nodig is voor het aflossen van dit krediet op te voeren als onderdeel van het totaal te ontvangen bedrag. U hoeft en kunt dit niet apart opvoeren; kredieten die verplicht moeten worden afgelost, moeten in een aparte categorie in de Passeeropdracht worden genoemd. Daarmee weet u welke kredieten verplicht moeten worden afgelost bij het passeren van de hypotheek.  

Zoals u van ons gewend bent, betaalt Impact Hypotheken vervolgens het geld aan u uit, zodat u deze kredieten kunt aflossen bij de desbetreffende partijen.  

Houd er overigens rekening mee dat Impact Hypotheken met haar klant(en) kan hebben afgesproken dat eigen middelen eerst aangewend moeten worden bij het aflossen van kredieten. 

Sluitnota 

Doordat wij nu werken met ECH, krijgt u voortaan vóór het passeren van de hypotheekakte een sluitnota toegestuurd. U ontvangt deze zodra we de gegevens hebben ontvangen in de categorie ‘Melden passeergegevens’ of, indien van toepassing, in de categorie ‘Melden gelden’. In de sluitnota lichten wij toe welk bedrag wij daadwerkelijk uitbetalen.   

Impact Hypotheken maakt het geld over op het door u opgegeven rekeningnummer.  

Verhuisregeling of Tweede hypotheek? Let op!

Wanneer sprake is van een verhuisregeling (meeneemhypotheek) of 2de hypotheek van Impact Hypotheken, geldt een specifieke uitbetalingstermijn. Wanneer u de notarisinstructies op of vóór de 5e dag van de maand hebt ontvangen, kunt u de eerstvolgende werkdag ná de 16de dag van diezelfde maand passeren. Wanneer u deze instructies echter hebt ontvangen ná de 5e dag van de maand, kunt u pas passeren op de eerstvolgende werkdag na de 16de dag van de daarop volgende maand.

Passeerbevestiging

Wanneer het passeren van de hypotheekakte heeft plaatsgevonden, stuurt u ons de passeerbevestiging via ECH toe; als bijlage ontvangen wij graag een notarisverklaring en een afschrift van de hypotheekakte.    

Wijzigen passeerdatum

Het kan voorkomen dat een passeerdatum wijzigt. In dat geval verzoeken wij u de nieuwe passeerdatum uiterlijk 3 werkdagen vóór de huidige passeerdatum door te geven via ECH. Zo kunnen wij de wijziging ook tijdig in onze systemen doorvoeren. Als de nieuwe passeerdatum binnen drie werkdagen na de oorspronkelijke passeerdatum plaatsvindt, hoeft u de ontvangen gelden die u al hebt ontvangen niet terug te storten. Wanneer u de gelden al hebt ontvangen en de nieuwe passeerdatum meer dan drie werkdagen in de toekomst ligt, dient u dit wel aan ons terug te betalen. Wij zullen dit dan later opnieuw aan u overmaken, wanneer u de gelden wederom opvraagt.   

Geautomatiseerde wijzigingsverzoeken

Het kan voorkomen dat Impact Hypotheken uw bericht niet kan verwerken. In dat geval kunnen wij u een wijzigingsverzoek naar de notaris sturen;. hierin wordt de betreffende fout altijd omschreven. In dit wijzigingsverzoek kan Impact Hypotheken u vragen uw bericht aan te passen en opnieuw via ECH te versturen. Het is daarom belangrijk dat u deze wijzigingsverzoeken goed in de gaten houdt.  

Wijziging passeeropdracht en ECH zaaknummer

Als uw klant een wijziging aan Impact Hypotheken doorgeeft of als Impact Hypotheken een wijziging in de hypotheekaanvraag aanbrengt, wordt er een nieuwe passeeropdracht aangemaakt onder een nieuw ECH-zaaknummer. Het oude ECH-zaaknummer komt daarna te vervallen. U ontvangt hierover bericht via ECH. Vanaf dat moment dient u het nieuwe ECH-zaaknummer te gebruiken voor deze client en dit dossier.  

Notarisinstructie royeerproces

Vooralsnog maakt Impact Hypotheken geen gebruik van het royeerproces van ECH. Hebt u een aflosnota nodig? Stuur uiterlijk 15 werkdagen voor passeren een e-mail naar administratie@Impacthypotheken.nl en u ontvangt de aflosnota van ons binnen 5 werkdagen voor passeren. 

Contact

Voor vragen over het gebruik van de ECH-applicatie op Notarisnet of voor technische vragen, kunt u contact opnemen met de servicedesk van ECH via 070 – 330 71 35 of via servicedesk@knb.nl. Voor vragen over het gebruik van ECH vanuit uw softwarepakket kunt u contact opnemen met de servicedesk van uw eigen leverancier.   

Contact Impact Hypotheken

Hebt u inhoudelijke vragen over een zaak of suggesties voor Impact Hypotheken? Stuur dan een e-mail naar administratie@impacthypotheken.nl of neem op werkdagen van 9.00 tot 17.30 uur contact op met Impact Hypotheken via het telefoonnummer 088 – 205 64 65.