Notarisinstructies en afwijkende data opvragen gelden

Impact Hypotheken gaat vanaf 5 oktober 2023 over op het passeerproces van ECH. Vanaf dat moment ontvangen notarissen berichten over en voor het passeren van hypotheken dan ook via ECH. Hierdoor kunt u een nog betere en voorspelbare dienstverlening verwachten van Impact Hypotheken. Hieronder leest u wat dit betekent voor notarissen en krijgt u een overzicht van de afwijkende data voor het opvragen van gelden.

Afwijkende data opvragen gelden

Impact Hypotheken krijgt haar funding van (inter)nationale investeerders. Voor het opvragen van gelden moeten wij daarom rekening houden met nationale en internationale feestdagen. Voor feestdagen, zoals Kerstmis en Pasen, gelden afwijkende data waarop gelden moeten worden opgevraagd. U kunt hieronder zien of en wanneer er sprake is van een afwijkende datum voor het opvragen van gelden. In dat geval dient u de gelden eerder dan 3 werkdagen voor het passeren op te vragen.  

Tweede hypotheek? Let op!

Wanneer sprake is van een 2de hypotheek van Impact Hypotheken, geldt een specifieke uitbetalingstermijn. Wanneer u de notarisinstructies op of vóór de 5e dag van de maand hebt ontvangen, kunt u de eerstvolgende werkdag ná de 16de dag van diezelfde maand passeren. Wanneer u deze instructies echter hebt ontvangen ná de 5e dag van de maand, kunt u pas passeren op de eerstvolgende werkdag na de 16de dag van de daarop volgende maand.

Afwijkende data opvragen gelden in 2023Opvragen gelden vóór 16.00 uur
17 januari 202311 januari 2023
18 januari 202312 januari 2023
19 januari 202313 januari 2023
21 februari 202315 februari 2023
22 februari 202316 februari 2023
23 februari 202317 februari 2023
10 april 20234 april 2023
11 april 20234 april 2023
12 april 20235 april 2023
13 april 20236 april 2023
28 april 202324 april 2023
1 mei 202325 april 2023
2 mei 202325 april 2023
3 mei 202326 april 2023
4 mei 202328 april 2023
9 mei 20233 mei 2023
10 mei 20233 mei 2023
11 mei 20234 mei 2023
12 mei 20235 mei 2023
13 mei 202315 mei 2023
22 mei 202315 mei 2023
23 mei 202316 mei 2023
24 mei 202317 mei 2023
30 mei 202324 mei 2023
31 mei 202325 mei 2023
1 juni 202326 mei 2023
20 juni 202314 juni 2023
21 juni 202315 juni 2023
22 juni 202316 juni 2023
26 juni 202320 juni 2023
27 juni 202321 juni 2023
28 juni 202322 juni 2023
5 juli 202329 juni 2023
6 juli 202330 juni 2023
7 juli 20233 juli 2023
17 juli 202311 juli 2023
18 juli 202312 juli 2023
19 juli 202313 juli 2023
24 juli 202318 juli 2023
25 juli 202319 juli 2023
26 juli 202320 juli 2023
16 augustus 202310 augustus 2023
17 augustus 202311 augustus 2023
18 augustus 202314 augustus 2023
29 augustus 202323 augustus 2023
30 augustus 202324 augustus 2023
31 augustus 202325 augustus 2023
5 september 202330 augustus 2023
6 september 202331 augustus 2023
7 september 20231 september
10 oktober 20234 oktober 2023
11 oktober 20235 oktober 2023
12 oktober 20236 oktober 2023
1 november 202326 oktober 2023
2 november 202326 oktober 2023
3 november 202327 oktober 2023
6 november 202330 oktober 2023
24 november 202320 november 2023
27 november 202321 november 2023
28 november 202322 november 2023
26 december 202320 december 2023
27 december 202320 december 2023
28 december 202320 december 2023
29 december 202321 december 2023
1 januari 202422 december 2023

Betrouwbare dienstverlening 

Impact Hypotheken heeft gekozen voor de werkwijze van de stichting Elektronische Communicatie Hypotheken, omdat de communicatie en de dienstverlening naar notarissen zo beter, efficiënter en betrouwbaarder verloopt. Ruim de helft van alle transacties tussen notarissen en geldverstrekkers verloopt al via ECH, waarmee dit platform zichzelf ruimschoots heeft bewezen. 

Dat Impact Hypotheken overgaat op het platform van ECH, heeft enkele gevolgen voor notarissen. Zo ontvangt u bepaalde documenten niet meer of worden deze op een ander moment verstuurd. En ook de notarisinstructies zijn iets gewijzigd. U leest hieronder wat er voor u verandert en in welke specifieke volgorde u de notarisinstructies het beste kunt opvolgen.

Notarisinstructies passeerproces 

Notarisinstructies ontvangt u voortaan via een Passeeropdracht via ECH. Daarbij zit geen conceptakte; deze is niet meer nodig. Wel sturen wij u bij deze Passeeropdracht een invulinstructie toe die u kunt gebruiken om de daadwerkelijke hypotheekakte op te stellen. Deze hypotheekakte is overigens niet veranderd.  

In deze invulinstructie, en dus ook in de hypotheekakte, wordt verwezen naar het hypotheekaanbod. Dit document moet u als bijlage aan de akte hechten. Wij verzoeken u dan ook om uw klant(en) dit hypotheekaanbod te laten ondertekenen tijdens het passeren en het als bijlage aan de hypotheekakte in te dienen. 

Melden passeergegevens

U kunt een passeerdatum opgeven die, nadat u deze hebt doorgegeven aan Impact Hypotheken, nog minimaal 3 werkdagen in de toekomst ligt. 

Wanneer u gebruikmaakt van een softwarepakket met een geïntegreerde ECH-functionaliteit, kan het gebeuren dat dit pakket bij het versturen van de gewenste passeerdatum ongemerkt aangeeft dat u gelden wilt specificeren. Wanneer (onbewust) is gekozen voor een specifiek bedrag bij passeren, zal Impact Hypotheken wachten met het uitbetalen van alle gelden, totdat we die specificatie van gelden hebben ontvangen.  

In dat geval wordt tijdens het ECH-proces gevraagd: ´Specifiek bedrag nodig bij passeren?´. In het geval van bestaande bouw verzoeken wij u de optie ´Nee´ aan te vinken, ook als u geen gelden hoeft aan te vragen bij Impact Hypotheken. 

Hebt u wel specifieke gelden bij passeren nodig? Dan kunt u dit specificeren in de stap ‘Melden gelden notaris’. 

In het geval van nieuwbouw dient u ook aan te geven of u een specifiek bedrag nodig hebt bij passeren of dat er geen gelden nodig zijn. Als uw klant een specifiek bedrag nodig heeft, dan geeft u dit op bij de stap ‘Melden gelden notaris’.   

Specificeren gelden

Bij het specificeren van de gelden in de stap ‘Melden gelden notaris’ is het mogelijk om verschillende kostentypen of notaregels op te geven. Hierbij dient u gebruik te maken van ten minste één notaregel; een specificatie zonder regel is niet mogelijk.  

Melden gelden notaris

Wij verzoeken u om de stap ‘Melden gelden notaris’ op dezelfde dag bij Impact Hypotheken in te dienen, als de dag waarop u de stap ‘Melden passeergegevens’ hebt uitgevoerd. Het verzoek ´Melden gelden notaris´ moet in elk geval uiterlijk 3 werkdagen voor passeren bij Impact Hypotheken binnen zijn. Indien dit niet minimaal 3 werkdagen voor de passeerdatum gebeurt, kan het zijn dat u een ander bedrag ontvangt dan u op het moment van passeren nodig hebt. 

Verplicht af te lossen kredieten

Heeft uw klant een fiscaal aftrekbaar krediet dat wordt ingelost met de nieuwe hypotheek? Dan dient u het bedrag dat nodig is voor het aflossen van dit krediet op te voeren als onderdeel van het totaal te ontvangen bedrag. U hoeft en kunt dit niet apart opvoeren; kredieten die verplicht moeten worden afgelost, moeten in een aparte categorie in de Passeeropdracht worden genoemd. Daarmee weet u welke kredieten verplicht moeten worden afgelost bij het passeren van de hypotheek.  

Zoals u van ons gewend bent, betaalt Impact Hypotheken vervolgens het geld aan u uit, zodat u deze kredieten kunt aflossen bij de desbetreffende partijen.  

Houd er overigens rekening mee dat Impact Hypotheken met haar klant(en) kan hebben afgesproken dat eigen middelen eerst aangewend moeten worden bij het aflossen van kredieten. 

Sluitnota 

Doordat wij nu werken met ECH, krijgt u voortaan vóór het passeren van de hypotheekakte een sluitnota toegestuurd. U ontvangt deze zodra we de gegevens hebben ontvangen in de categorie ‘Melden passeergegevens’ of, indien van toepassing, in de categorie ‘Melden gelden’. In de sluitnota lichten wij toe welk bedrag wij daadwerkelijk uitbetalen.   

Impact Hypotheken maakt het geld over op het door u opgegeven rekeningnummer.  

Verhuisregeling of Tweede hypotheek? Let op!

Wanneer sprake is van een verhuisregeling (meeneemhypotheek) of 2de hypotheek van Impact Hypotheken, geldt een specifieke uitbetalingstermijn. Wanneer u de notarisinstructies op of vóór de 5e dag van de maand hebt ontvangen, kunt u de eerstvolgende werkdag ná de 16de dag van diezelfde maand passeren. Wanneer u deze instructies echter hebt ontvangen ná de 5e dag van de maand, kunt u pas passeren op de eerstvolgende werkdag na de 16de dag van de daarop volgende maand.

Passeerbevestiging

Wanneer het passeren van de hypotheekakte heeft plaatsgevonden, stuurt u ons de passeerbevestiging via ECH toe; als bijlage ontvangen wij graag een notarisverklaring en een afschrift van de hypotheekakte.    

Wijzigen passeerdatum

Het kan voorkomen dat een passeerdatum wijzigt. In dat geval verzoeken wij u de nieuwe passeerdatum uiterlijk 3 werkdagen vóór de huidige passeerdatum door te geven via ECH. Zo kunnen wij de wijziging ook tijdig in onze systemen doorvoeren. Als de nieuwe passeerdatum binnen drie werkdagen na de oorspronkelijke passeerdatum plaatsvindt, hoeft u de ontvangen gelden die u al hebt ontvangen niet terug te storten. Wanneer u de gelden al hebt ontvangen en de nieuwe passeerdatum meer dan drie werkdagen in de toekomst ligt, dient u dit wel aan ons terug te betalen. Wij zullen dit dan later opnieuw aan u overmaken, wanneer u de gelden wederom opvraagt.   

Geautomatiseerde wijzigingsverzoeken

Het kan voorkomen dat Impact Hypotheken uw bericht niet kan verwerken. In dat geval kunnen wij u een wijzigingsverzoek naar de notaris sturen;. hierin wordt de betreffende fout altijd omschreven. In dit wijzigingsverzoek kan Impact Hypotheken u vragen uw bericht aan te passen en opnieuw via ECH te versturen. Het is daarom belangrijk dat u deze wijzigingsverzoeken goed in de gaten houdt.  

Wijziging passeeropdracht en ECH zaaknummer

Als uw klant een wijziging aan Impact Hypotheken doorgeeft of als Impact Hypotheken een wijziging in de hypotheekaanvraag aanbrengt, wordt er een nieuwe passeeropdracht aangemaakt onder een nieuw ECH-zaaknummer. Het oude ECH-zaaknummer komt daarna te vervallen. U ontvangt hierover bericht via ECH. Vanaf dat moment dient u het nieuwe ECH-zaaknummer te gebruiken voor deze client en dit dossier.  

Notarisinstructie royeerproces

Vooralsnog maakt Impact Hypotheken geen gebruik van het royeerproces van ECH. Hebt u een aflosnota nodig? Stuur uiterlijk 15 werkdagen voor passeren een e-mail naar administratie@Impacthypotheken.nl en u ontvangt de aflosnota van ons binnen 5 werkdagen voor passeren. 

Contact

Voor vragen over het gebruik van de ECH-applicatie op Notarisnet of voor technische vragen, kunt u contact opnemen met de servicedesk van ECH via 070 – 330 71 35 of via servicedesk@knb.nl. Voor vragen over het gebruik van ECH vanuit uw softwarepakket kunt u contact opnemen met de servicedesk van uw eigen leverancier.   

Contact Impact Hypotheken

Hebt u inhoudelijke vragen over een zaak of suggesties voor Impact Hypotheken? Stuur dan een e-mail naar administratie@impacthypotheken.nl of neem op werkdagen van 9.00 tot 17.30 uur contact op met Impact Hypotheken via het telefoonnummer 088 – 205 64 65.