Hoe wordt mijn definitieve rentetarief vastgesteld?

Passeert de hypothecaire lening binnen de eerste maand na het uitbrengen van het hypotheekvoorstel, dan hanteren wij de dagrente. Als het rentepercentage voor de rentevaste periode en risicoklasse van uw klant op de datum van het passeren van de hypotheekakte lager is dan het rentepercentage in het hypotheekaanbod, krijgen klanten deze lagere rente.

Passeert de hypothecaire lening na een maand na het uitbrengen van het hypotheekvoorstel, dan hanteren wij het laagste rentepercentage uit het hypotheekaanbod of het rentepercentage een maand na het uitbrengen van het hypotheekvoorstel voor soortgelijke leningen bij Impact Hypotheken.

Terug naar overzicht