Hoe wordt mijn definitieve rentetarief vastgesteld?

Passeert de hypothecaire lening binnen twee maanden na het uitbrengen van het hypotheekvoorstel, dan hanteren wij de dagrente. Als het rentepercentage voor de rentevaste periode en risicoklasse van de hypotheek op de datum van het passeren van de hypotheekakte lager is dan het rentepercentage in het hypotheekaanbod, krijgen klanten deze lagere rente.

Passeert de hypothecaire lening twee maanden na het uitbrengen van het hypotheekvoorstel, dan hanteren wij het laagste rentepercentage uit het hypotheekaanbod of het rentepercentage dat twee maanden na het uitbrengen van het hypotheekvoorstel geldt voor soortgelijke leningen bij Impact Hypotheken.

Terug naar overzicht