Is Impact Hypotheken aangesloten bij KiFid?

Ja, Impact Hypotheken is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) onder het nummer 300.016145. In onze klachtenprocedure leest u hoe u een klacht indient over Impact Hypotheken bij het KiFiD. Wij beschouwen een uitspraak van KiFiD als een bindend advies.

Terug naar overzicht