Rekent Impact Hypotheken annuleringskosten als ik mijn hypotheekaanbod niet accepteer?

Wanneer klanten ná het versturen van het (digitaal) getekende hypotheekaanbod het aanbod annuleren of de geldigheid laten verlopen, zijn zij 1% annuleringskosten over de hoofdsom verschuldigd (leningdelen waarbij wordt gebruikgemaakt van de verhuisregeling zijn uitgezonderd).

De annuleringskosten worden niet in rekening gebracht in de volgende situaties:

  • Ontbinding van het koopcontract door de verkopende partij;
  • Overlijden van klant(en);
  • Echtscheiding of ontbinding van het samenlevingscontract partners;
  • Wanneer klant(en) arbeidsongeschikt of werkloos raken.
Terug naar overzicht