Waarom waterbesparing zo belangrijk is

6 jul 2023

Water: ook wel ons levenselixer. Water is ontzettend belangrijk om alle mensen, planten en dieren op onze planeet in leven te houden. Hoewel het soms overvloedig lijkt – als je onder de douche staat, de kraan opendoet of de planten in de tuin aan het sproeien bent – is de realiteit dat zoet water niet oneindig is. Dit zien we de afgelopen jaren al aan de lage waterstanden tijdens droge zomers. Hieronder beschrijven we waarom waterbesparing van belang is en wat we zelf kunnen doen om bij te dragen aan een duurzame toekomst door ons waterverbruik te verminderen.

Energiebesparing

Ten eerste, door ons waterverbruik te verminderen reduceren we ook energie. Voor de winning, behandeling en distributie van water is namelijk heel veel energie nodig. Denk aan het verwarmen van water om te douchen, de zuivering van afvalwater voordat het veilig kan worden geloosd en het transporteren van water naar huizen en industrieën. Waterzuiveringsinstallaties gebruiken pompen, filters en andere apparatuur die veel elektriciteit verbruiken. Door water te besparen en dus de vraag naar gezuiverd water te verminderen, besparen we (in)direct dus ook energie waardoor de uitstoot van broeikasgassen wordt verlaagd.

Waterschaarste

Een andere reden om water te besparen is waterschaarste. Dit is een urgent probleem, ook in ons land. We zien in hete zomers lage waterstanden in de rivieren en uitgedroogde bloemen en planten in de tuin. We worden op dat moment gevraagd om nog bewuster om te gaan met ons kostbare water. Moet echt de hele tuin gesproeid worden, moet je de auto wassen of moet dat zwembad helemaal vol? Dat water is namelijk nodig voor voldoende schoon drinkwater, de landbouw en de natuur. En die vraag naar water neemt de komende jaren alleen maar toe als gevolg van bevolkingsgroei, verstedelijking en industriële ontwikkelingen. Door water te besparen, kunnen we de druk op bestaande waterbronnen verlichten en zorgen we voor constante toegang tot schoon, veilig en voldoende water voor iedereen.

Milieubehoud en klimaatverandering

Tot slot gaan waterschaarste en daarmee ook waterbesparing hand in hand met milieubehoud en de klimaatverandering. Ons milieu is zeer afhankelijk van water. Zo hebben meren en rivieren een constante aanvoer van water nodig om te blijven ontwikkelen. Ook is er voldoende water nodig om het leefgebied van planten- en diersoorten te beschermen en de biodiversiteit te bevorderen. Wat daarbij de afgelopen jaren een grote impact heeft gehad op het milieu en de beschikbaarheid van voldoende water is de klimaatverandering. Het is je vast niet ontgaan dat we steeds vaker te maken hebben met heftige bosbranden, extreme droogte of juist overstromingen. Dit komt door de stijgende temperaturen en veranderende neerslagpatronen. Door water te besparen, dragen we bij aan milieubehoud en het verminderen van de gevolgen van klimaatverandering. We gebruiken zuiver water om droogte te bestrijden, grondwaterreserves aan te vullen en rivieren en meren te ondersteunen tijdens droge periodes.

Tips om water te besparen

Terwijl grootschalige initiatieven en overheidsbeleid cruciaal zijn, creëren individuele acties samen ook een aanzienlijke impact op waterbesparing.  Elke bespaarde druppel telt mee voor een duurzamere toekomst. Er zijn verschillende simpele handelingen die al helpen. Zo hebben wij ook 3 tips voor waterbesparende maatregelen in de tuin uitgeschreven. Maar denk ook aan maatregelen als het gebruik van waterbesparende apparaten in huis zoals een waterbesparende douchekop, een waterbesparende kraan of een waterbesparend toilet. Ook het opvangen van water met een regenton in de tuin of kleine aanpassingen in je dagelijkse routine zoals korter douchen dragen bij. Door bewustwording te creëren en proactief bezig te zijn met waterbesparing kun je zelf al een verschil maken en bijdragen aan het behoud van water.

Kortom, waterbesparing is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Door waterbesparende maatregelen toe te passen verkleinen we onze watervoetafdruk en dragen we bij aan een duurzame toekomst waarin water voor iedereen toegankelijk blijft.

Terug naar overzicht