Aangepaste aanleverdata van documenten voor passeren in 2023

24 nov 2023

De komende feestdagen hebben effect op de uiterste aanleverdata van documenten en het opvragen van gelden door notarissen. Hieronder vindt u een overzicht van de aangepaste data.

Activiteit Uiterste aanleverdatum
Aanleveren compleet, correct dossier voor passeren in 2023 15 december voor 23:30 uur
Aanleveren compleet, correct dossier voor bindend aanbod 22 december voor 23:30
Opvragen gelden bouwdepot voor uitbetaling in 2023 20 december voor 23:30 uur
Extra aflossing voor verwerking in 2023* 21 december voor 23:30 uur

 

* Extra aflossingen met een correcte omschrijving die op 21 december zijn ontvangen, worden gegarandeerd in 2023 verwerkt. Extra aflossingen die na 21 december zijn ontvangen worden, indien mogelijk, in 2023 verwerkt, maar hierop kan geen garantie worden gegeven.

Terug naar overzicht