Waarom gaan we aardgasvrij wonen?

2 sep 2021

We willen allemaal een wereld waarin we fijn kunnen blijven leven. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Helaas hebben we de afgelopen jaren gemerkt dat klimaatverandering een steeds grotere rol begint te spelen: de zomers worden langer en heter en er zijn vaker heftige regenbuien, waardoor wateroverlast ontstaat. Om deze problemen tegen te gaan, heeft de overheid besloten dat alle huizen in Nederland in 2050 van het gas af moeten zijn.

Wat is aardgas?

Aardgas wordt, net als aardolie en steenkool, een fossiele brandstof genoemd. Het wordt, onder andere in Groningen, maar ook op veel andere plekken in de wereld, uit de grond gehaald. We gebruiken aardgas om water te verwarmen voor o.a. de kachel en het douchen (meestal met een cv-ketel), maar ook om te koken.

Waarom aardgasvrij?

Momenteel is het grootste gedeelte van de woningen in Nederland nog steeds aangesloten op het gasnet. We gebruiken aardgas voor verwarming, warm water en om te koken. Het grote nadeel van aardgas is dat het een flinke CO2-uitstoot met zich meebrengt. Dit heeft een groot effect op het klimaat. Het overstappen op duurzamere energiebronnen levert aanzienlijk minder uitstoot op. Om onze planeet ook voor toekomstige generaties leefbaar te houden, wil de overheid alle woningen in Nederland uiteindelijk van het gas af hebben.

Niet alleen is aardgas slecht voor het klimaat, het begint ook nog eens op te raken. We hebben daardoor vrijwel geen andere keuze dan over te stappen op duurzame manieren om woningen te verwarmen. Doordat we steeds minder aardgas kunnen winnen in Nederland, moeten we meer importeren vanuit Rusland bijvoorbeeld. En dat is een stuk duurder. (Eigen Haard)

Wanneer moeten huizen aardgasvrij zijn?

Het lijkt nog ver weg, maar over slechts 30 jaar moeten alle woningen in Nederland (en 195 andere landen die het klimaatakkoord van Parijs hebben ondertekend) van het gas af zijn. Over tien jaar zal de helft van de huizen in heel Nederland al zijn aangesloten op een duurzame energiebron, zoals een warmtenet. We kunnen uiteraard niet zomaar zoveel woningen laten overstappen naar duurzame energiebronnen. Daarom kijken gemeenten eerst goed wat per wijk hiervoor de beste manier is.

Nieuwbouwwoningen worden sinds juli 2018 echter al aardgasvrij gebouwd. Deze woningen worden dus al verwarmd door een duurzame energiebron.

Maar aardgas is toch al minder vervuilend dan andere fossiele brandstoffen?

Als we puur kijken naar de uitstoot van CO2 van aardgas in verhouding met de uitstoot van kolen en aardolie, dan klopt het inderdaad dat deze lager uitvalt, waardoor aardgas dus minder vervuilend is. Máár het veroorzaakt hoe dan ook nog steeds te veel uitstoot en vervuiling. Als we klimaatverandering echt willen tegengaan, moeten we volledig stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen.

Waarom Duitsland juist op aardgas overgaat

Wereldwijd hebben 195 landen, waaronder Nederland en Duitsland, het klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Zij geven daarmee aan in 2050 volledig klimaatneutraal te willen zijn. Dit betekent voor deze landen dat ze tegen die tijd geen fossiele brandstoffen meer willen gebruiken en dus allemaal van het aardgas af gaan. Maar elk land heeft hier zijn eigen manier voor. In meerdere gebieden van Duitsland wordt er voor het verwarmen van woningen bijvoorbeeld nog vervuilende oliegestookte ketels gebruikt. Duitsland heeft er daarom voor gekozen om tijdelijk over te stappen op aardgas als tussenoplossing. Op die manier besparen zij in de tussentijd al veel op de uitstoot van broeikasgassen. Maar ook Duitsland zal in 2050 helemaal geen aardgas meer gebruiken.

Wat doet jouw gemeente?

Uiteraard gaat niet iedere woning tegelijk van het aardgas af. Elke gemeente maakt vóór het eind van 2021 een warmteplan (transitievisie warmte). In dit plan kun je lezen wanneer jouw wijk aan de beurt is. Voor wijken die voor 2030 al aan de beurt zijn, bekijkt de gemeente samen met de netbeheerder, woningbouwvereniging, huurders en huiseigenaren, welke alternatieven er ingezet kunnen worden voor aardgas. Dit kan bijvoorbeeld een warmtenet zijn, een gasnet met groen gas of een verzwaard elektriciteitsnet voor elektrische warmtepompen.

Als je over een koopwoning beschikt, kunt zelf alvast stappen ondernemen. Elke woning die verduurzaamd gaat worden, moet ook goed geïsoleerd zijn. Hier kun je dan ook zeker vast mee beginnen, wat het plan van jouw wijk ook wordt!

Terug naar overzicht